Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Primavera Finland Oy (jäljempänä ”yritys”), Merivirta 5 A, 02320 Espoo; Y-tunnus: 0705074-8

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Kaija Puro, sähköposti: myynti(at)primavera.fi

REKISTERIN NIMI

  • Primavera.fi-tukkuasiakasrekisteri (sähköpostilistat ja tilausten käsittelyyn liittyvät tiedot)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Primavera.fi-tukkuasiakasrekisteri koostuu yritysasiakkaan (jäljempänä ”käyttäjä”) tukkuasiakastilauksen/hinnastopyynnön yhteydessä antamista laskutus- ja toimitusosoitetiedoista sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvästä sähköpostikirjeenvaihdosta.

Rekisteröityneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon tukkuasiakkaiden sähköpostilistalla oleviin henkilöihin sekä yrityksen ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Postituslistalle olevalle tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointimateriaalia.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Primavera.fi-tukkuasiakasrekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus. Tilauksista säilytetään lisäksi kaikki laskutus- ja toimitustiedot sekä maksutiedot. Näitä tietoja säilytetään vero- ja kirjanpitolakien vaatima aika, jonka jälkeen ne tuhotaan luotettavalla tavalla.  

Yritysasiakkaiden postituslistalla oleva voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa tuotteita tai pyytää tukkuhinnastoja taikka päivittää omia tietojaan.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta Primavera Finland Oy:n ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti Suomen viranomaisille niin pyydettäessä.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille vain ja ainoastaan Active Campaign sähköpostimakkinointiohjelmaa käytettäessä. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield Standardiin.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun tietojärjestelmään. Se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Paperimuodossa oleva rekisteriaineisto on sijoitettu siten, että yrityksen ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tällöin lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Primavera Finland Oy, Kaija Puro / rekisteriasiat, Merivalkama 14, 02320 Espoo.

Tarkastuspyynnössä tulee mainita, että pyyntö koskee Primavera Finland Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. Käyttäjä voi poistaa sähköpostilistalla olevat tietonsa uutiskirjeen lopussa olevan mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Huomioithan, että käyttäjällä on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen säilyttämistä (esimerkiksi kirjanpito- ja verolainsäädännöstä johtuen).

Emme tee käyttäjää koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos käyttäjä on tyytymätön yritykselle lähettämänsä valituksen käsittelyyn.

Evästeet

Kaupallisten sivustojen tapaan yritys kerää tietoja primavera.fi–sivustolla vierailevilta käyttäjiltä. Tietoja käytetään palvelun parantamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Käyttäjän tulee hyväksyä evästeet sallimalla evästeiden käyttö omalla selaimellaan voidakseen jatkaa sivuston käyttöä. Muussa tapauksessa sivuston käyttö tulee lopettaa heti.

Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, käyttäjällä on siihen täysi oikeus. Selaimen asetuksiin tutustumalla löytyy tämä vaihtoehto. Evästeiden kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston käytön sujuvutta.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla: myynti(at)primavera.fi.

Päivitetty 18.5.2018